My Renault

Buitenlandse verkeersregels

Gaat u binnenkort op vakantie? Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat elk land haar eigen verkeersregels heeft? Als u met uw auto op vakantie vertrekt of op de plaats van bestemming een auto huurt, is het goed om hier rekening mee te houden. My Renault helpt u met deze tips op weg.

Milieuzones en verplichte vignetten in Europa

In sommige landen zijn milieuzones ingesteld of moet u betalen om te rijden op de snelwegen. Wilt u meer lezen over milieustickers en (eco-)vignetten die u in het land van bestemming nodig heeft? De ANWB heeft hiervoor een handig overzicht gemaakt.

Milieustickers en MilieuzonesVerplichte vignetten

Verkeersregels per land

Frankrijk
Italië
Spanje
Portugal
Duitsland
Oostenrijk
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Frankrijk

Frankrijk

Italië

Italië

Spanje

Spanje

Portugal

Portugal

Duitsland

Duitsland

Oostenrijk

Oostenrijk

Ierland

Ierland

Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Zwitserland

Zwitserland

Verkeerswetten/-tips

1

Het is verplicht om een gecertificeerde blaastest voor alcohol in de auto te hebben (met NF-nummer). Wanneer tijdens controles blijkt dat u deze niet heeft, volgen er geen boetes, u kunt wel tegen hoger tarief een tester aankopen. Het toegestane promillage is 0,5 promille. Een gevarendriehoek en reflecterend veiligheidshesje zijn ook verplicht in elke auto. Het niet naleven van die regel kan u op een boete van € 375,- komen te staan.

2

Radardetectors zijn illegaal, net zoals navigatiesystemen met kaarten die exact aangeven waar zich vaste snelheidscamera’s bevinden. Navigatiesystemen die alleen aangeven waar er gevaren bevinden (en dus geen snelheidscontroles) zijn wel toegestaan.

3

In Frankrijk hebben van oudsher ALLE auto’s die van rechts komen voorrang, zelfs wanneer u op een voorrangsweg rijdt en zij vanaf een oprit komen. Het is een oude regel die geleidelijk aan het verdwijnen is, maar er zijn nog steeds automobilisten van de oude stempel die met deze regel in hun achterhoofd rondrijden, dus wees voorzichtig. Let op: deze voorrang van rechts is niet altijd aangegeven met een verkeersbord. Buiten de bebouwde kom hebben auto’s op een voorrangsweg voorrang (en niet auto’s die van rechts komen), tenzij anders is aangegeven. Op een rotonde geldt uiteraard geen voorrang van rechts.

4

Het is verboden om een headset in de auto te gebruiken om te bellen of muziek te luisteren. Oortjes mogen ook niet! Ook het gebruik van een mobiele telefoon (in de hand) is verboden.

5

Gaat u de bergen in? Bij verkeer van gelijke grootte heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

Verkeerswetten/-tips

1

Handsfree bellen mag. Tijdens het rijden mag u uw telefoon echter niet vasthouden.

2

Het is verplicht een veiligheidshesje en gevarendriehoek in de auto te hebben. Het is aangeraden om een veiligheidshesje per passagier (naast die voor de bestuurder) gereed te hebben.

3

Sommige verkeerslichten blijven altijd op rood. Een groene pijl geeft dan aan wanneer u mag rijden. Het rode licht staat aan om aan te geven dat u een gevaarlijk kruispunt nadert.

4

Radardetectors zijn verboden en kunnen een hoge boete opleveren. Daarnaast wordt de apparatuur in beslag genomen.

5

Buiten de bebouwde kom moeten de dimlichten van uw auto altijd aan staan. In tunnels is dimlicht ook verplicht.

6

Op bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang op dalend verkeer.

7

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille.

8

Het is verplicht om geschikte schoenen te dragen tijdens het rijden en claxonneren in de stad is verboden.

Verkeerswetten/-tips

1

Een gevarendriehoek en reflecterend veiligheidshesje per inzittende zijn verplicht aanwezig in elke auto.

2

Er mogen geen oortjes of headset gebruikt worden. Het vasthouden van een mobiele telefoon (ook als de auto stilstaat) is verboden net als het gebruik van elk scherm dat de bestuurder kan afleiden (dvd, touchscreen, ...) tenzij het om navigatie gaat. Let op: de telefoon en radio mogen niet gebruikt worden tijdens het tanken.

3

Het instellen van een navigatiesysteem tijdens het rijden, is verboden.

4

Radardetectors zijn verboden, hier staan hoge boetes op.

5

Auto’s mogen alleen rechts geparkeerd staan. Op een eenrichtingsweg mag dit ook links. Let wel op: in sommige steden geldt voor eenrichtingsverkeer een parkeerverbod aan één kant van de weg. Welke kant dit is, kan wisselen (bijvoorbeeld elke maand, elke week of om de dag). Dit wordt met verkeersborden duidelijk aangegeven.

6

Fietsen op een rek achter uw auto of camper dient u met een reflecterend rood-wit bord te signaleren.

7

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille (0,03% voor bestuurders jonger dan 21 jaar en bestuurders van een voertuig met meer dan acht plaatsen).

8

Het identificatienummer van het land van herkomst moet zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig (tenzij zichtbaar op het nummerbord).

Verkeerswetten/-tips

1

Handsfree bellen mag, of eventueel met een oortje dat slechts één oor bedekt. Tijdens het rijden mag u uw telefoon echter niet vasthouden.

2

Autobestuurders hebben altijd voorrang op fietsers. Een veiligheidshesje en gevarendriehoek zijn ook in Portugal verplicht in de auto aanwezig.

3

Een veiligheidshesje en gevarendriehoek zijn ook in Portugal verplicht in de auto aanwezig.

4

Dashboardcamera’s en radardetectors zijn verboden.

5

Tenzij anders aangegeven dienen auto’s in de rijrichting geparkeerd te worden.

6

In Portugal moet er tol betaald worden, en op sommige wegen kan dit alleen elektronisch. Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden voor toeristen, meer info vind je via ANWB.

7

Het is verboden om stil te staan op bruggen, zoals Lissabons beroemde Ponte de 25 Abril, de brug over de Taag.

8

Houd een anticiperende rijstijl aan: Portugese automobilisten staan bekend om hun roekeloosheid, gebruiken zelden richtingaanwijzers en mensen vertrekken vaak zonder te kijken van hun parkeerplaats. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

9

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille (0,02% voor jonge bestuurders met een rijbewijs korter dan 3 jaar en/of professionele bestuurders).

10

Het identificatienummer van het land van herkomst moet zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig (tenzij zichtbaar op het nummerbord).

Verkeerswetten/-tips

1

Een gevarendriehoek en reflecterend veiligheidshesje zijn verplicht aanwezig in elke auto.

2

Radardetectors zijn verboden, net als navigatiesystemen die vaste snelheidscamera’s aangeven.

3

Een mobiele telefoon mag alleen vastgehouden worden als de motor niet draait. Handsfree bellen mag wel. Een dashcam mag zolang die het zicht van de bestuurder niet belemmert.

4

Tijdens verkeersopstoppingen is het verplicht om een doorgang te maken voor hulpverleningsvoertuigen. Automobilisten op de linkerbaan dienen zoveel mogelijk links te blijven rijden en auto’s op de rechterbaan moeten zoveel mogelijk rechts blijven.

5

Bij kruisingen en afslagen heeft verkeer van rechts voorrang.

6

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille (0% voor degenen jonger dan 21 jaar).

7

Verplicht gebruik van dimlichten in tunnels.

Verkeerswetten/-tips

1

Een gevarendriehoek en reflecterend veiligheidshesje per inzittende zijn verplicht aanwezig in elke auto. Daarnaast moet u ook beschikken over een EHBO-kit. Tot slot moet uw kentekenplaat een landcode hebben. Heeft uw kenteken dat niet (bijvoorbeeld op een fietsendrager of aanhangwagen, dan is een NL-sticker vereist.

2

Een mobiele telefoon mag alleen vastgehouden worden als de motor niet draait. Handsfree bellen mag wel.

3

Tijdens verkeersopstoppingen is het verplicht om een doorgang te maken voor hulpverleningsvoertuigen. Automobilisten op de linkerbaan dienen zoveel mogelijk links te blijven rijden en auto’s op de rechterbaan moeten zoveel mogelijk rechts blijven.

4

Een groen licht zal eerst 4x knipperen voor hij op oranje springt. Door oranje rijden is in principe verboden. Wanneer het rood en oranje tegelijk branden, zal het licht vlak daarna op groen springen en moeten bestuurders zich klaarmaken om te vertrekken.

5

Het is verboden om radardetectoren te gebruiken, ook dashcams zijn verboden.

6

Verkeer van rechts heeft steeds voorrang op alle kruispunten tussen secundaire wegen, tenzij verkeerstekens het anders aangegeven.

7

In de bergen is er geen voorrangsregels voor stijgend en dalend verkeer: het voertuig dat het gemakkelijkst kan uitwijken, moet dit doen.

8

Nog enkele regels: in Wenen mag u niet toeteren tenzij in een noodsituatie. Het is ook verboden om blootsvoets of met ongeschikte schoenen te rijden zoals slippers, sandalen of hakken.

9

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille (0,01% voor jonge bestuurders met een rijbewijs korter dan 2 jaar).

10

Het identificatienummer van het land van herkomst moet zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig (tenzij zichtbaar op het nummerbord).

Snelheidslimieten

Snelwegen

130

110

Tweebaansautowegen gescheiden door een middenberm

110

100

Provinciale wegen en n-wegen

80

Binnen bebouwde kom

50

Snelheidslimieten

Snelwegen

130

110

Tweebaansautowegen

110

90

Provinciale wegen

90

Binnen bebouwde kom

50

Snelheidslimieten

Snelwegen

120

Tweebaansautowegen

100

Provinciale wegen

90

Binnen bebouwde kom

50

Snelheidslimieten

Snelwegen *

120

Tweebaansautowegen

100

Provinciale wegen

90

Binnen bebouwde kom

50

* en 90 km/u voor beginnende bestuurders

Snelheidslimieten

Snelwegen

130

Op sommige snelwegen geldt er geen maximum snelheid

Tweebaansautowegen

100

Provinciale wegen

100

Binnen bebouwde kom

50

Snelheidslimieten

Snelwegen *

130

Tweebaansautowegen

130

Provinciale wegen

100

Binnen bebouwde kom

50

*110 km/uh van 22 u tot 5 u op de snelwegen A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal).

Frankrijk
Italië
Spanje
Portugal
Duitsland
Oostenrijk
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland

Word Renault ambassadeur !

Je hebt geen toegang tot dit formulier.