My Renault

Rijd duurzamer met Eco Drive

Met Driving Eco2 in R-Link wordt u geholpen om duurzamer en ecologischer te rijden. Zo wordt tijdens en na elke rit bijgehouden hoe u heeft gescoord, waaruit u weer waardevolle lessen kan trekken. Concreet betekent dit dat u in een auto met verbrandingsmotor leert uw verbruik te verlagen, terwijl u in een elektrische auto uw actieradius kunt verhogen. Goed voor het milieu én voor uw portemonnee.

Wat u ziet staan

Tijdens of na de rit krijgt u een analyse met uw algemene score op 100 punten. Die score wordt opgebouwd uit drie zaken: het optrekken, schakelen en anticiperend rijden (oftewel: uw remgedrag). Vervolgens kunt u uw score opslaan om zo op langere termijn uw evolutie in kaart te brengen.

Wat u kunt doen

Optrekken

Rustig optrekken, waarbij u niet meteen op of zelfs over de maximale toegelaten snelheid gaat, is het devies.

Schakelen

Probeer zo vlug mogelijk (maar uiteraard niet door hard te rijden) zo hoog mogelijk op te schakelen voor een lager verbruik. Als u dit consequent doet, verhoogt u uw score.

Remmen

Hoe vaker u op de motor remt in plaats van met het rempedaal, en niet bruusk afremt om vervolgens weer snel op te trekken: hoe hoger uw score. Anticiperend rijden is de boodschap.

Wilt u het liever in een video zien?

Hier wordt alles nog eens haarfijn uitgelegd
 

Word Renault ambassadeur !

Je hebt geen toegang tot dit formulier.