My Renault

100 is het nieuwe 130

Nog even en dan rijden we overdag maximaal 100 kilometer per uur op de Nederlandse snelwegen. De verlaging van de maximumsnelheid heeft voor- en tegenstanders. Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen?

Niet alleen het milieu is gebaat bij de snelheidsverlaging omdat er minder stikstof zal worden uitgestoten, ook wordt rijden veiliger. Hoe sneller er wordt gereden, hoe groter immers de kans is op zware of dodelijke ongevallen.

Uit onderzoek blijkt dat elke tien kilometer sneller rijden leidt tot 30 tot 40 procent meer doden op de snelweg. De impact van een botsing is ook aanzienlijk minder groot als men minder hard rijdt. De energie bij een botsing bij 140 kilometer per uur is bijvoorbeeld twee keer zo groot als bij 100 kilometer per uur.

Zeg maar dag tegen de files

Althans niet helemaal, maar het aantal files zal wel flink afnemen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de doorstroom op snelwegen het hoogst is als men 90 kilometer per uur rijdt. Hoe harder men rijdt, hoe minder afstand men houdt tot een ander voertuig. Met gevolg dat er minder ruimte op de weg is en files sneller worden gevormd.

Show me the money

Een ander voordeel is dat men het direct in de portemonnee gaat voelen. Een verlaging van de snelheid zorgt immers voor een verlaging van het brandstofgebruik. Bij een snelheid van 130 kilometer per uur kan het brandstofgebruik tot wel 30 procent hoger liggen dan bij 100 kilometer per uur. Minder vaak tanken dus. Ook zal de verlaging zorgen voor minder geluidsoverlast voor omwonenden.

Autorijden wordt saaier

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan de maatregel. Veel automobilisten vinden het namelijk leuk om het gaspedaal flink in te trappen als ze op de snelweg rijden. Voor hen zal een ritje dus saaier worden omdat ze langzamer moeten rijden. Tegenstanders van de maatregel zeggen ook dat als men autorijden saai gaat vinden er wellicht vaker een smartphone wordt gepakt en dat rijden dus niet per definitie veiliger wordt.

Langer in de auto

Wie langzamer rijdt, doet langer over de autorit. De gemiddelde reistijd zal dus omhooggaan. In 2012 toen de maximumsnelheid verhoogd werd naar 130 kilometer per uur, werd een tijdwinst van gemiddeld 1 procent voorspeld. Die winst moet men nu dus weer inleveren. En dat voelt als een stapje terug. De gewenning de nieuwe maatregel uur zal dus zeker even tijd kosten.

Word Renault ambassadeur !

Je hebt geen toegang tot dit formulier.